O firmie

Nasza firma prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1990 roku oferując Państwu szereg usług z zakresu:
  • ochrony, w tym:
    – ochrony osób i mienia
    – konwojowania wartości pieniężnych
    -monitoringu wizyjnego obiektów
  • kompleksowych usług czystościowych

Od 1993r. posiadamy Status Zakładu Pracy Chronionej.

Stanowiska kierownicze zajmują wykształceni, doświadczeni pracownicy.

Dla bezpieczeństwa naszych klientów, w związku z profilem prowadzonej działalności, posiadamy ubezpieczenie kontraktowo-deliktowe w wysokości 2.000.000,00 zł.

Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż w skutek sfinalizowania zmian w zatrudnieniu, począwszy od połowy pierwszego kwartału 2012 roku spółka jest uprawniona do udzielania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawa prawna: 

Art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpień 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (D.u. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Informujemy również, iż w związku z nieustającym procesem podnoszenia jakości świadczonych usług P.P.iU.H. „NOWA” Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych poświadczający możliwość udzielania przez nas zniżek we wpłatach na PFRON.