Usługi ochrony

Firma P.P.iU.H. „NOWA” Sp. z o.o. świadczy usługi ochrony w zakresie:

Ochrony osób i mienia

Zabezpieczenia technicznego i monitoringu

Konwojowania wartości pieniężnych, inkasa, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych

oraz dysponuje odpowiednim do tego celu wyposażeniem.

Ochrona osób i mienia

Nasza firma posiada koncesję na prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz elektronicznej ochrony danego obiektu. Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowaną kadrę z wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Jako firma z dużym doświadczeniem, prowadząca swoją działalność od 1990 roku, świadczymy szeroki zakres usług w tej branży w licznych zakładach i obiektach. Dzięki temu zapewniamy Państwu zorganizowanie fachowej i rzetelnej pracy przy wykonywaniu usług z zakresu ochrony osobistej i ochrony mienia.

Oferujemy Państwu:

 • solidną i skuteczną ochronę osób oraz powierzonego mienia
 • umundurowanie
 • łączność bezprzewodową
 • psy obronne
 • transport
 • elektroniczne systemy kontroli obchodów
 • monitoring wizyjny obiektów
 • wzorową organizację wykonywanych usług
 • stały nadzór wykonywanych usług
 • rzetelne rozliczenie i fakturowanie

Zabezpieczenia techniczne i monitoring

01.

Realizujemy zabezpieczenia techniczne w postaci profesjonalnych systemów alarmowych o bardzo szerokim spektrum działania z jednoczesnym systemem rejestracji zdarzeń nadzwyczajnych, to jest włamanie, napad, awaria lub pożar.

02.

Bezpośredni nadzór nad systemem zabezpieczeń, sprawują pracownicy naszej firmy, posiadający odpowiednie uprawnienia w postaci licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II-go stopnia.

03.

Zasada pracy systemów monitoringu polega na przekazywaniu przez centralę monitorowania za pośrednictwem systemu informacji o zdarzeniach w momencie ich występowania. W przypadku naruszenia tzw. stref chronionych poprzez sygnał np. „włamanie” natychmiast powiadamia załogi Grup Interwencyjnych, kierując je do zagrożonego obiektu.

04.

Monitoring jest jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony, który pozwala w bardzo krótkim czasie nawet do 5 minut przeciwdziałać wszystkim próbom ingerencji w stosunku do chronionego przez nas mienia.

05.

Ochrona obiektów w systemie monitoringu jest nie tylko skuteczna, ale również relatywnie tania w porównaniu z ochroną fizyczną.

06.

Każdy obiekt może być włączony w system monitorowania przy wykorzystaniu nadajnika GSM lub dialera telefonicznego.

Konwojowanie wartości pieniężnych

W ramach swoich uprawnień wynikających z posiadania Koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne – nasza firma wykonuje usługi specjalistyczne, polegające na konwojowaniu wartości pieniężnych i inkasa oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Nasi konwojenci to osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażeni w standardowe środki przymusu bezpośredniego, które ochraniają zarówno kasjera jak i transportowane przez niego wartości.

Przy wykonywaniu inkasa – agenci ochrony (konwojenci) wyposażeni w broń oraz środki przymusu bezpośredniego chronią wartości pieniężne zdeponowane w specjalistycznych walizkach. Do wykonywania powyższych usług, używamy oznakowanych pojazdów służbowych.

Gwarancją bezpieczeństwa i naszej odpowiedzialności dla powierzonej przesyłki są między innymi:

 • kontraktowa polisa ubezpieczeniowa
 • wieloletnie, specjalistyczne przygotowanie naszych agentów ochrony
 • specjalistyczny sprzęt

Dla potrzeb naszych kontrahentów wykonuje się instrukcje konwojowe oraz specjalne instruktarze związane z postępowaniem w sytuacjach zagrożenia.

Nasz firma, P.P.iU.H. „NOWA” Sp. z o.o., posiada kompletny sprzęt umożliwiający podjęcie każdego zlecenia.

Środki przymusu bezpośredniego

Broń gazowa, broń hukowa, ręczne miotacze gazu RMG, paralizatory elektryczne tzw. „elektroszoki” o parametrach do 10mA, pałki wielofunkcyjne typu „tonfa”, kajdanki.

Środki transportu

Nieoznakowane i oznakowane samochody osobowe i dostawcze, przeznaczone do m.in. wykonywania konwojów wartości pieniężnych.

Środki łączności

Stacjonarna stacja monitorowania, zestawy głośnomówiące typu „walkie talkie”, telefony komórkowe, systemy antynapadowe stacjonarne i zdalnie sterowane za pomocą pilota.

Dodatkowe środki techniczne

Wykrywacze metali, alkomaty dowodowe oraz w zależności od potrzeb – kamery video, aparaty fotograficzne. W wyposażeniu standardowym w obiektach wykorzystujemy elektroniczne systemy dozoru służby ochrony (kontrole obchodów i patroli pieszych) oraz wewnętrzne systemy powiadamiania, latarki krótkiego i dalekiego zasięgu.

Umundurowanie

Pracownicy ochrony naszej spółki pełnią ochronę w pełnym zunifikowanym, dwuczęściowym umundurowaniu, dostosowanym do specyfiki obiektu. Integralną część odpowiednio oznakowanego umundurowania stanowi umieszczone w widocznym miejscu logo firmy oraz firmowy identyfikator. Umundurowanie pracowników ochrony jest zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia.