USŁUGI OCHRONY

Fachowa ochrona osób i mienia, konwojowanie wartości pieniężnych i monitoring wizyjny różnych obiektów.

USŁUGI CZYSTOŚCIOWE

Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów biurowych, publicznych, przemysłowych i mieszkalnych.